csik-udv hsz-csik

VĂRGHIŞ

Satul cunoscut pentru castelul Daniel, vechi de aproape cincisute de ani şi peştera Súgó este în acelaşi timp şi un centru renumit al sculptorilor populari, dar şi al pictorilor de mobilă binecunoscuţi şi peste hotare. La Vărghiş a trăit şi a creat scriitorul Daniel István (1684-1774), cunoscut pentru scrierile sale autobiografice, căpitan al mişcării curuţilor şi fiica acestuia, scriitoarea Daniel Polixéna (1720-1775).
 
Ştiaţi că oraşul Esztergom a cumpărat castelul Daniel din Vărghiş pentru a fi transformat în casă de vacanţă şi de oaspeţi?

Comuna este situată în partea de nord-est a judeţului, de-a lungul drumului Baraolt-Odorheiu Secuiesc, la poalele munţilor Perşani-Rika. Marea majoritate a locuitorilor sunt de religie unitariană. Din subsolul localităţii în trecut s-a exploatat lignit, localitatea păstrând şi obiceiuri ale minerilor. Localitatea dispune şi de o rezervă importantă de ape minerale carbogazoase. Numele localităţii apare prima dată în documente din anul 1334, încă din perioada goticului având o biserică.

Castelul Daniel din Vărghiş este cel mai cunoscut punct de atracţie din localitate. Clădirea restaurată, care păstrează şi azi elemente ale barocului şi clasicismului a fost construită în secolul XVI-XVII de baronii din familia Daniel. Documente scrise din 1580 atestă existenţa castelului. Logia construită în stil renascentist, frumos arcuită, panourile din piatră sculptată prezintă valoare artistică. Penultima restaurare din 1937 a fost realizată după planurile arhitectului Köpeczi Sebestyén József.

Alte atracţii sunt zona carstică Godra, platou de calcar în partea de nord a munţilor Perşani. În această zonă se găseşte Peştera Súgó care este cea mai lungă peşteră din judeţ. Galeriile sale se întind pe o lungime de 328 m.

Sursă: www.kvmt.ro

 

Magyar | Română