csik-udv hsz-csik

KÖZÉPAJTA

Középajta a szomszédos Nagyajta közigazgatása alá tartozik.

Az Ajta vize középfolyásánál, aránylag szűk völgyben fekszik az erdőktől övezett Középajta. A reformátusok 1504-ben épült, majd többször átalakított temploma a falu közepén magasodik. Cintermében helyezték el 1992-ben Benkő József (1740--1814) református pap, polihisztor Petrovics István szobrászművész által készített mellszobrát.

Benkő József nagyenyedi tanulmányai után nem a nyugat-európai egyetemek felé vette az útját, hanem 1767-től Középajtán apja utódaként lett lelkész. Gyakran helyettesíttette magát és beutazta Erdély nagy részét. A Transsilvania Specialis című munkája egyike a legértékesebb Erdélyt bemutató 18. századi munkáknak. Középajtai birtokán botanikus kertet létesített, s Erdély barlangjairól írott műve kapcsán 1781-ben a Haarlemi Tudós Társaság tagjává választotta. Ő kezdte Erdély növényeinek számbavételét és ismertetését. Magyarországon ő volt az első, aki a növényeket kettős névvel jelölte és ő volt az első aki Linné botanikai rendszerét magyar nyelven ismertette. A növények tudományos terminusain kívül megjelöli azok népies magyar, román és német nevét is. Sírja a falu temetőjében található.

A helybeli ortodox közösség 1903-ban épített templomot magának.

Középajta jeles szülöttjei közé tartozik Péterfi Sándor (1824—1909) 1848-as honvéd százados. Itt szolgált református lelkészként Polonkay Tivadar (1888--1948) szónok, országgyűlési képviselő, az Erdővidéki Hírlap szerkesztője.

Látnivalók:

  • Középajtai református templom. Mai formáját 1882-ben nyerte. Előterében emlékpark van. Itt áll a falu jeles kálvinista papjának, a történész és füvész Benkő József (1740-1814) mellszobra, aki a hollandiai Haarlemi Tudós Társaság tagja volt.
  • Középajtai görögkeleti templom (1903). Védőszentje Szent György, belsejében több 1889-ből származó ikon látható.

Kuriózumok:

  • A középajtai Várhegy. Ásatásokat nem végeztek, de róla a szájhagyomány többet tud: Óriások magas tündöklő vára volt. Az óriás a vár kútjába rejtette el kincseit: arany rögöket, ezüst ekéket. A kincs még most is ott van. Ott, ahol kincs van elásva, minden két esztendőben kigyúl egy mogyoróbokor.


Forrás: www.kvmt.ro

Keresés a honlapon:
Magyar | Română