csik-udv hsz-csik

HÍDVÉG

A református parókia udvarán, a hírhedt földvári fogolytábor egykori foglyainak és túlélőinek emléktárgyaiból, munkáiból, fényképeiből és leveleiből emlékszoba látható. Ők voltak a Maniu-gárda haláltáborának mártírjai. A református templom előtt faragott kopja is emléküket őrzi.

A fogolytábor a szomszédos Brassó megyei Barcaföldvár szélén állott. Romjai még ma is láthatók. A tábor közelében áll az ott elhunytak tömegsírja, melyet a hídvégi református egyház és a Brassó Megyei RMDSZ emlékművel jelölt meg.

Hídvég Székföldjén van. Ez az a település, melyet Árapatakkal, Előpatak-fürdővel és Erősddel együtt, később kapcsoltak a Székelyföldhöz, Háromszékhez, mint egy a tatárok idején elnéptelenedett térséget. Egy jellegzetes, a barcasági szász építkezés bélyegét magán hordó községközpont. Lakói zömében magyar reformátusok, akik békességben románokkal élnek együtt. Idetartozik a románok lakta Nyáraspatak nevű falu is (7 km). Mindkét település a Baróti-hegység lábánál, az Olt folyó mentén terül el, a Sepsiszentgyörgyöt – Nagyajtán keresztül – Barót várossal összekötő megyei rangú út mentén.  

Látnivalók:

  • Református templom műemlék jellegű. Látványos 1674-ből fennmaradt kőből faragott, díszes reneszánsz szószéke, a patrónus Nemes család domborműves családi címerével. A templom előtt faragott kopja őrzi a földvári fogolytábor halottainak emlékét, az épülettel szemben megtekinthetjük Nagy Sándor (1824-1900) volt kálvinista lelkész síremlékét, aki résztvevője volt a háromszéki önvédelmi harcnak, szerzője az arról írott munkának. 
  • A hidvégi ortodox templom 1854-ből való. Urunk színe változására épült. 1816-ban öntött harangján még cirill betűs a felírás. 
  • Három épületet kell még megnéznie a Hidvégre érkezőnek: a Hidvégi gróf Mikó család XIX századi duplatetős kúriáját, a gróf Nemes család XVIII-XIX századi kastélyát (az öregotthon udvarán) és a család neogótikus temetőkápolnáját, ahol jeles tagjai nyugszanak. Itt ringatták bölcsőjét az emlékiratíró Mikó Ferencnek (1585-1636), a politikus és naplóíró Hídvégi Nemes Jánosnak (1630 k.-1688) és az erdélyi reformkor jeles képviselőjének gróf Mikó Miklósnak.

Kuriózum:

  • Nyáraspatakon gazdag kvarchomok tartalékok vannak. A homokból jégkorszaki ősemlős leletek kerültek a Székely Nemzeti Múzeumba.

 

Tudja-e, hogy Hidvég történelmi emlékhely is? Itt zajlott le, 1848 november 30-án az emlékezetes hidvégi csata, ahol a heves harc kimenetelét Gábor Áron két első ágyújának eldördülése döntötte el. Ekkor foglalták el a székelyek Barcaföldvárt.

Hozzátartozó falu: Nyáraspatak. 

Forrás: www.kvmt.ro

 

 

Keresés a honlapon:
Magyar | Română