csik-udv hsz-csik

BARDOC

Tudta-e, hogy a közigazgatásilag Bardochoz tartozó Erdőfülén vashámor működött, ahol az 1848-as forradalom és szabadságharc idején ágyúgolyókat öntöttek?
 
Tudta-e, hogy élete során a magyar tudományosság két jeles képviselője élt ezen a vidéken?  Korányi Frigyes báró (1825-1913) a magyar orvostudomány egyik úttörője Olaszteleken töltött számos nyarat, a történetkutató és régészprofesszor László Gyulát (1910-1998) pedig gyerekkori élmények és rokoni szálak kötötték Székelyszáldoboshoz. A bardoci temetőben, jeltelen sírban nyugszik Sugár Jankó, akinek nevéhez fűződik az ismert hasonló nevű újkori népballada. Erdővidék leggazdagabb kopjafás temetője különleges élmény, páratlan fotótéma. Élő szokás ma is itt a fejfaállítás. Minden darabja szigorúan helyi mintakincset őriz, mert az erdőfülei fejfafaragó nem másol. Látható ott olyan kisméretű fejfa is, amit gyereknek faragtak: a kislánynak tulipánban, a fiúcskának pedig gombban („gombosfa”) végződőt. Erdővidéken, a földrajzi Baróti-medence északi részén terül el a Kormos folyó mentén.

A községközpont Bardoc, a hozzája tartozó Székelyszáldobos (1 km) és Olasztelek (3 km) neve már a pápai tizedjegyzékben is megtalálható, Erdőfüle említését 1566-ból ismerjük. Bardoc volt az itt elterülő egykori fiúszék névadója. Régészeti leletekben bővelkedik ez a vidék. A Tortoma-tető oldalában megalitikus emlékeket tártak fel a régészek. A Kormos patak völgyében, Csipánmezején Dobó elpusztult székely település egykori plébániatemplomának és kápolnájának romjai ma is láthatók. A bardoci református papilak utcára néző homlokfalán emléktábla adja az arra járó tudtára, hogy a helyén álló régi parókia épületében született a református lelkész, történetíró, nyelvész és fűvész Benkő József (1740-1814), akit munkásságának elismeréseként, tiszteletbeli tagjául választott a hollandiai Haarlem tudós társasága. A templomban őrzik a falu régi, XIV századinak tartott gótikus harangját, miként egy másik XIV századi harangot az erdőfülei templomban. Felirata: O rex glorie.

A templom lebontott északi faláról maradt ránk rajzmásolatban a Szent László-legenda fali képsora (XIV-XV. sz.). Olaszteleknek 1489-ből, Székelyszáldobosnak pedig 1555-ből maradtak fenn harangjai, melyek ma is használatban vannak. Erdőfülében egy műemlék és egy ipartörténeti emléképületet láthatunk: a romladozó duplatetős, oromfalas és árkádos Boda-udvarházat, a népi reneszánsznak empire átépítést nyert jellegzetes alkotását és az egykori fülei vasgyár gépházát. A vasgyár ugyanis a szabadságharcot szolgálta. „Ágyúgolyók készültek itt!” – mondja másfél évszázad után is a fülei ember, arról viszont dokumentum maradt fenn, hogy az üzemben „puskaműves” is dolgozott. Nemhiába, dúlta fel a vashámort 1848 decemberében Heydte osztrák császári kapitány. A vasgyárban készült néhány tárgyat egy magángyűjteményben őriznek. Olaszteleken a Daniel-család reneszánsz emlékekben gazdag kastélyát láthatjuk.  Reneszánsz oromzati dísze 1669-ből való. Csak sejtjük, hogy a leletek alapján, ezen a funduson, római katonai tábor vagy őrtorony állhatott. A közeli Likaskőnek nevezett borvízforrás medencéjében római pénzekre leltek. A műemlék jellegű református templom előterében áll a falu jeles szülöttének Hermányi Dienes Józsefnek (1699-1763) fehér márvány mellszobra. A falu papja, a vidék esperese volt, anekdotagyűjtő és író, a magyar emlékirat-irodalom előfutára. A négy település területén olyan természeti ritkaságok, és érdekességeket láthat a látogató, mint a vadon termő csillagnárcisz az erdőfölei Kankóskertben, a Hargita mállott andezitjeiben kialakult Kuvaszó-tövi résbarlang és számos borvízforrás. A Kóság patak árkában keresgélő színes féldrágakövekre, opálokra akadhat (faopál, tejopál, füstopál, viaszopál), a közeli diatomabányában pedig faopálra. A székelyszáldobosi Szőlőmáj nevű helyet, ősnövényi lelőhelyként tartja számon a szakirodalom. Erdőfüléből erdőipai úton elérhető a Hargita gerincén lévő, jégkorszaki növényritkaságokban gazdag Lucs nevű rezerváció (20 km).

Szórakozás: A Dél-Hargita kiváló vadászterület, a pisztrángban gazdag Kormos vize a horgászok eldorádója.

Hozzátartozó falvak: Erdőfüle, Olasztelek, Székelyszáldobos.

Forrás: www.kvmt.ro

Keresés a honlapon:
Magyar | Română