csik-udv hsz-csik
Kós Károly világa Háromszéken (12. szám, 2013 nyár)

Az idei év a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban Kós Károly-emlékév. Ez alkalomból könyvbemutatók, dokumentumfilmek, kiállítások egész sorát szervezik. Nemrég nyitották a Kós Károly világa, 1912 című kiállítást a neves erdélyi országépítő születésének 130. évfordulója alkalmából. Ennek kapcsán Vargha Mihállyal, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójával beszélgetett munkatársunk, Melkuhn Andrea Gizella.

- Milyen meglepetést tartogat az idei Kós Károly emlékév a múzeumbarátok számára?

Elsősorban sok új információt. Az a szándékunk, hogy  rendezvényeink által közelebb hozzuk az emberekhez, és mélységében is bemutassuk Kós Károly életének egyedi értékeit. Ezt szolgálja a nemrég nyílt emlékkiállítás is, amelyet a Budapest Főváros Levéltárral együttműködve hoztunk létre, és amelyet igényesen szerkesztett katalógus kísér, Anthony Gall és Fabó Beáta szerkesztésében. Zárójelben jegyzem meg, hogy a levéltárakra nem igazán jellemző a kiállításszervezés, itt partnereink - legalábbis magyar nyelvterületen - újítóknak számítanak. Számításaink beváltak: Budapesten tavaly novemberben közel kétszázan jöttek el a megnyitóra, itthon is több ezer érdeklődőt várunk.

Azt valljuk, hogy egy múzeumnak nem elég kiállításokat szerveznie, kötelező módon kutatnia, terepeznie kell és a felfedezésekkel frissítenie kell a meglévő törzsanyagát. A Kós-emlékév esetében is örömmel, büszkeséggel jelenthetjük, hogy kutatóink, történészeink jóvoltából több mint száz Kós-dokumentumot (tervrajzot, levelet) gyűjtöttünk össze levéltárakban, falvakon, parókiákon.

Terveink között szerepel egy adatbázis létrehozása kutatók számára, illetve egy érintőképernyős, többnyelvű információs pont beüzemelése a látogatók számára. Csak kevesen tudják, hogy Budapest mögött a második város vagyunk a Kós által tervezett és  megvalósult épületek tekintetében, amire méltán lehetünk büszkék. További tervünk, hogy még idén kiadjuk, bemutassuk a Kós Károly és Székelyföld című könyvet is, amellyel szintén Anthony Gall örvendeztet meg bennünket.

- Melyik alapkiállítást kedvelik a múzeumba látogatók? Van-e úgynevezett “kedvenc”?

A “kedvenc” kategóriába sorolható a földszinti természettudományi kiállítás, a bölénnyel, hiúzzal, sasmadárral, de népszerű a Gyermekkor című néprajzi tárlat is az emeleten, amely a bölcsőtől a felnőtté válásig mutatja be a valamikor székely gyermekvilágot. Sok dicséretet kapunk a nyári múzeumkerti (családi) programokért, azért, hogy megnyitottuk a közel fél hektáras parkunkat a közönség előtt (Sok helyi ember bevallottan nem tudta, hogy kert is tartozik a Kós épülethez...).  

Tudatosan csalogatjuk be az embereket ide, a világon mindenütt nyitottak a múzeumok az un. “civil” programok számára. Aki betér egy kerti filmvetítésre vagy hangversenyre, az hamarosan arra is kíváncsi lesz, ami az épületben történik, hiszen van módja rá, hogy legyőzze a gátlásait...

- A jelenlegi tárlaton kívül tervezik-e más jellegű, de szintén a neves építészhez kapcsolódó kiállítások megszervezését?

Igen, a Budapesti Országos Színháztörténeti Múzeumtól kapunk kölcsön egy anyagot, levelező lapokon előforduló Kós-munkákból. Kevés személyes tárgyi emlékünk van vele kapcsolatban, az ilyen jellegű anyagok jobbára a család, az örökösök tulajdonában vannak. Szeretnénk beszerezni például néhány Kós faragta sakkfigurát, dohányszelencét, hiszen tudjuk, mennyire fontos volt Károly bácsinál a kézi munka, a faragás. Bármihez nyúlt, arannyá vált a kezében, mint a mesében.

A Benkő Samu által készített interjúból tudom, hogy például azért fogott sakkfigurák faragásához, mert bosszantotta a kalotaszegi házaló árusok igénytelen kivitelezésű portékája. Mintát akart adni ebben is szeretett földijeinek, mint annyi minden másban... Nagyon sokszor könyveit is maga nyomtatta, pici házi nyomdán, présen, a gyermekei és a felesége segítségével.  

- Melyek a múzeum további tervei? Milyen év lesz a 2014-es?

Eseményekben gazdag év lesz a következő is. Az idei emlékév át fog nyúlni a 2014-es évre is, ugyanis a Kós- kiállítást kéri a temesvári, a kolozsvári, a bukaresti, a gyergyószentmiklósi, a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi múzeum is. 

A jövő évben az Erdélyi Művészeti Központ székházát szeretnénk felavatni a múzeumunk szomszédságában. Szintén jövőre ünnepeljük Gábor Áron halálának kétszázadik évfordulóját, amelyet egy, a kolozsvári történelmi múzeumból kölcsönkért negyvennyolcas tematikájú kiállítással teszünk emlékezetessé. De említhetem külső egységeink, a zabolai Csángó Múzeum és a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum közös kiállítását is, amely a XIX. század végi, XX. század eleji  székelyföldi polgári szobabelsőt mutatja majd be. Restauráltatjuk és bemutatjuk középkori nemesi okleveleinket, mintegy folytatva a székelyföldi felségjeleket bemutató kiállítások sorozatát. 

Keresés a honlapon:
Magyar | Română