csik-udv hsz-csik
Idősek szolgálatában Sepsiszentgyörgyön (30. szám, 2017 tél)

Már tizennégy éve működik Sepsiszentgyörgyön a Zathureczky Berta Központ, amely a nyugdíjasok, idősek gondozásával foglalkozik. A Központban aktív élet zajlik, folyamatos programokkal, rendezvényekkel kedveskednek az idős személyeknek. Klárik Mária-Antóniával, a központ igazgatónőjével beszélgetett munkatársunk, Bezsnei-Török Noémi.

- Hogyan létesült a Zathureczky Berta Központ?

Az első lépésre 1996-ban került sor, akkor készült el az országban is elsőnek számító terv az Idősek Napközi Otthonáról, amelyet a Kovászna Megyei Vöröskereszt dolgozott ki, indított el a Svájci Vöröskereszttel és a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatallal közösen. Még ebben az évben sikerült aláírni egy pályázati szerződést, amely a Phare Sesam Program keretében, Romániában az első szociális pályázatként indult, és közel két évig biztosította a beruházási és működtetési költségeket. Az Idősek Napközi Otthona példaértékű intézménnyé alakult, és modellként szolgált hasonló romániai intézmények számára, szakképzésekkel segítette ezek fejlődését olyan területeken, amelyek még az országban ismeretlenek voltak sokak számára. Itt említeném meg példaként a tevékenységterápiát, és az időskori aktivizáló tevékenységek tervezését, kivitelezését célzó gyakorlati képzéseket.

2001-ben a három partnerintézmény újabb pályázatot nyert, amely a Phare Access Program keretén belül biztosított finanszírozást most már egy Idősgondozó Központ létrehozására. Itt kiemelném azokat, akik nélkül nem jöhetett volna létre a Központ: Balázs Mária-Magdolna, a Kovászna Megyei Vöröskereszt akkori igazgatója, Albert Álmos, Sepsiszentgyörgy egykori polgármestere, Papp Adolf, a pályázat megírója és megvalósítója, és nem utolsó sorban, a Központ munkatársai és Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa.

2003-ban Sepsiszentgyörgy Önkormányzata felvállalta a központ további működtetését. Sepsiszentgyörgyön az államilag intézményesített idősügyi szociális szolgáltatásokat a Zathureczky Berta Központ biztosítja mai napig, jelen pillanatban három típusú szolgáltatással: bentlakásos rendszer, nappali központ, valamint a Respiro Program (bizonyos, rövidebb időszakra befogadott idősek gondozási programja). Az otthon alapvető céljai közé tartozik a növekvő számú időskorú népesség életkorának meghosszabbodása következtében jelentkező elvárások feltérképezése, az egészségi állapotukra jellemző multimorbiditás és szociális ellátások iránti igény kielégítése, valamint a szociálisan rászorultak személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátása.

- Milyen szolgáltatásokat nyújtanak az időseknek?

Az ingatlan egy épületszárnyban elhelyezkedő, modern, kétemeletes idősotthon, lakóegységként kialakított tetőtérrel, belső lépcsőházzal, felvonóval rendelkezik. A Központnak 31 lakószobája van saját bútorzattal és fürdőszobával ellátva. Minden szoba felhasználható területe 16-22 négyzetméter, megfelel a vonatkozó európai szabványoknak. Az épület biztonsági okokból kívül-belül térfigyelő kamerával van ellátva. Befogadó kapacitásunk: 36 férőhelyes bentlakásos rendszer, 20 férőhelyes napközi otthon, 6 férőhelyes Respiro-központ. A szolgáltatásaink közé tartozik a napi élelmiszer biztosítása, orvosi ellátás, állandó felügyelet, szakorvosi, fiziokóterápiás, ergoterápiás, kinetoterápiás szolgáltatás, takarítási és testi higiéniai szolgáltatások, szociális tanácsadás, pszihológiai tanácsadás, foglalkozás-terápia, különböző tevékenységek szervezése, egyéni és közösségi vallásgyakorlás, biztonságos környezet biztosítása.

Szolgáltatásainkat sepsiszentgyörgyi lakcímmel és a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, nem fekvőbeteg, nyugdíjas személyek vehetik igénybe. 

- Számos programot, rendezvényt szerveznek az intézmény lakóinak. Mennyire mozgatják meg a közösséget ezek a programok?

Különböző programokkal, aktivitásokkal segítjük gondozottjainkat: a meglévő tudás felelevenítése, folyamatos fejlesztése, testi, lelki, szellemi és társadalmi tevékenység lehetőségének kiaknázása, érdeklődési kör fenntartása, bővítése, az önállóság megőrzése, az életszakasz-határok, válságok és konfliktusok tudatos és felelős feldolgozásának elősegítése, a szociális kapcsolatok megtartására és bővítésére való törekvés, valamint a hétköznapok alakítására vonatkozó új képességek megteremtése. Ezeknek a programoknak a lebonyolítása érdekében partnerségi szerződéseket kötöttünk civil szervezetekkel, iskolákkal, közintézményekkel. Azonos érdekeltségű hálózati szervezetekhez is csatlakoztunk. Általánosságban az eredményeket értékelve programjaink sikernek örvendenek.

- Melyek a további terveik?

Terveink közé tartozik az idősek életminőségének folyamatos javítása, az aktív időskor fenntartása, az intézmény fenntarthatóságának biztosítása, pályázatok lehívása és az alkalmazottak motiválása.

Keresés a honlapon:
Magyar | Română