csik-udv hsz-csik
Erdővidék gyöngyszemei (25. szám, 2016 ősz)

Már több éve működik Kisbaconban a Bodvaj Egyesület, amelynek célja a helyi ifjak és a gyermekek szabadidejének hasznos megszervezése, közösség- és falufejlesztő folyamatok szervezése. Benedek Márta, az egyesület vezetője Kisbaconban született, és saját bevallása szerintmajdnem minden a faluhoz vagy a térséghez, Erdővidékhez köti. Ideje nagy részében civil aktivistaként tevékenykedik, ritkán telik el úgy nap, hogy a Bodvaj Egyesületben, vagy más civil ügyben ne végezne el valamilyen vállalt feladatot. Vele beszélgetett munkatársunk, Bezsnei-Török Noémi.

- Ön hova valósi és mivel foglalkozik?

Kisbaconban születtem, felsőfokú tanulmányaimon kívül majdnem minden Kisbaconhoz vagy a térséghez, Erdővidékhez köt. Közigazgatást és közgazdaságtant tanultam, több, mint tíz éve pályázati és projektmenedzsment tanácsadást végzek. Emellett időm jelentős részében civil aktivista vagyok, ritkán telik el úgy nap, hogy egyesületünkben, vagy más civil ügyben ne végeznék el valamilyen vállalt feladatot.

- Mikor létesült a Bodvaj Egyesület?

A Bodvaj Egyesületet 2003-ban alapítottuk kisbaconi ifjakkal. Már évekkel előtte sokat önkénteskedtünk, szervezkedtünk, elsősorban a település szintjén, a református egyház ifis bibliaórás csoportjában, aztán megfogalmazódott a gondolat, hogy kellene egy szervezeti keret, amellyel egyre bővülő programjainkhoz pályázati forrásokat tudnánk bevonni. Ez volt az indíttatás, azóta az egyesület már nem pusztán egy jogi keret a programjainkhoz, hanem egy közösség is, amelynek életét szerteágazó programok színesítik.

- Melyek a legfőbb tevékenységi körök?

Három tevékenységi területünk van, programjaink nagy része ifjúsági, közművelődési vagy környezetvédelmi jellegű. Az egyesület célja szerint programjaink során próbáljuk megszervezni a településen élő gyermekek, ifjak szabadidejének hasznos eltöltését. Ifjúsági programjaink jelentős része partnerségben valósul meg térségi, megyei vagy nemzetközi partnerszervezeteinkkel való együttműködésben. Közművelődési programjaink során olyan rendezvényeket szervezünk, amelyek egyébként nehezen elérhetőek a faluban élők számára: könyvbemutató, fotókiállítás, néptáncelőadás, táncház, bábszínház. Legfontosabb közművelődési programunk a Magyar Népmese Napján szervezett mesebarangolás, amelyen 200-300 gyermek vesz részt évente. Környezetvédelmi programjaink során szervezünk környezettudatosító előadásokat, patakmeder tisztítást, a 2013-ban kalákában megépített népi feredő környékét évente többször megtisztítjuk, és erdei iskola típusú sátortáborokat is szervezünk. 

- Számos rendezvényt, tábort szerveznek gyerekeknek. Hogyan viszonyulnak ők az itt látott értékekhez?

Évente két tábort szervezünk, júliusban tartottuk a X. erdei iskola tábort, augusztus végén a XIV. Paprika Jancsi szín- és bábjátszó tábort. Az erdei iskola táborban hagyományosan egy napot a helyi természeti értékek megismerésének, egy napot a székelyföldi természeti értékek megismerésének szánunk. A színjátszó táborunkban a szakmai programok mellett hangsúlyt fektetünk a helyi kézművesség megismertetésére. A Kisbaconban most már rendszeresen szervezett Kenyér útja című félnapos programunk során a helyi épített örökséget, a kulturális örökséget, valamint a népi mesterségeket mutatjuk be. Tapasztalatunk szerint a gyermekek és ifjak érdeklődnek a székelyföldi értékek iránt, ha a megismerési folyamatba őket is bevonjuk, ha kipróbálhatnak folyamatokat, szerepeket vagy kreatív feladatokat kell megoldaniuk. Fontos, hogy ne pusztán száraz ismertetőt kapjanak, erre már nem fogékony a mai ifjú generáció. 

- Ön szerint mi vonzza a turistákat Erdővidékre?

Erdővidékre a turisták döntő többsége azért jön, hogy meglátogassa a Benedek Elek Emlékházat, túrázzon a Vargyas-szoros természetvédelmi területen, felfedezze a szorosban található Almási-barlangot, megtekintse a vargyasi fafaragók és bútorfestők munkáját, és újabban, hogy megnézze, vagy akár szobát foglaljon a nemrégiben elkészült olaszteleki Daniel-kastélyban, a Kálnoky gróf nevéhez kapcsolódó miklósvári parasztházakban vagy Charles herceg zalánpataki vendégházában.

- Mi a teendő, hogy Erdővidék megőrizze természetes báját, építészeti örökségét, Elek apó mesevilágát?

Ezek megőrzéséhez véleményem szerint minden szereplőnek feladatot kell vállalnia. Az önkormányzatoknak az infrastruktúra javítás mellett az olyan apró részletekre is figyelniük kellene, mint az útszéli növényzet és közterek rendszeres karbantartása, információs és jelzőtáblák kihelyezése, de akár a középületek ízléses feljavítása. Aktuális példaként szolgálhat az erdőfülei Boda-kúria műemlék épület felújítása. A civil szervezeteknek mindig résen kell lenniük, ha rájuk van szükség, sok-sok önkéntest tudnak mozgósítani egy közösségi ügy, egy jó cél érdekében. Erre példa a székelyföldi népi fürdők felújításának erdővidéki sikertörténetei: a kisbaconi, a zalánpataki, majd idén a bölöni népi feredő kialakítása. Elek apó mesevilágának ápolása a szervezetek szintjén elsősorban programok szervezését jelenti. Olyan programokra van szükség, amelyben a gyermek meseszereplő, megtapasztalja a jó győzelmét a rossz fölött, amelyben felkeltjük az érdeklődést a további mesehelyzetek megismerésére és így olvasásra buzdítjuk őket. 

- A Szabadidőkalauz a hagyományápolásra törekszik. Ön szerint miért fontos a hagyományápolás a mai világban?

Hagyományaink tudást, ismereteket hordoznak magukban. Legtöbbször egy mulatás folyamatát, kellékeit (pl. ruházat) vagy egy mesterséget jelentenek helyi szinten. A hagyományápolás így azt is jelenti, hogy átadjuk ezt a tudást az ifjú generációknak. Egyrészt identitásuk megerősítéséért, másrészt, mert enélkül a tudás nélkül ők kevesebbek lennének.

- Melyek a további tervei?

Kisbacon kulturális-turisztikai vonzerejének növelése. Évek óta törekszünk úgy bemutatni a település és a térség értékeit, hogy programjaink során élményekkel feltarisznyálva, elégedettséggel térjenek otthonukba az egyéni vagy csoportos idelátogatók. Az utóbbi év tapasztalata alapján fenntarthatónak ítéljük a kisbaconi rendszert, amelyben a bevont helyi szereplők szívesen együttműködnek és amely nem megterhelő a helyi közösség számára. A továbbiakban a kezdeti lépéseket kell megerősítenünk, valamint kidolgoznunk programjaink népszerűsítését.

Keresés a honlapon:
Magyar | Română